Belangrijk

  • De garantieperiode van een toestel kan maar éénmalig verlengd worden en het onderhoud hiervoor moet gebeuren binnen het jaar na opstart*
  • Indien u binnen een residentie met meer dan 3 woningen een onderhoud aanvraagt, dan ontvangt u
    een groepsprijs van €164,30 excl. BTW voor de onderhouden per woning
  • Als u een interventie aanvraagt moet er altijd een aankoopbewijs voorgelegd worden om te kunnen controleren als het toestel nog onder garantie valt. Een toestel wordt geleverd met een garantieperiode van 24 maanden. Indien u dit niet kan voorleggen, dan wordt de productiedatum van
    het toestel genomen als referentiepunt van garantie.

Contactgegevens

Technische informatie

vb. 01/01/2021
Sanutal 00 t.e.m. 99

Aanvragen

Indien het toestel niet onder garantie valt (garantiebewijs moet voorgelegd worden), wordt er een vooruitbetalingsfactuur opgesteld van €150,-. Eventuele bijkomende kosten worden na de interventie aangerekend. Als u recht heeft op een gedeeltelijke creditering van het vooruitbetaalde bedrag, dan wordt dit behandeld na de interventie.

TIP: Combineer een interventie met een onderhoud. U betaalt éénmalig de prijs van een onderhoud. Indien er een onderdeel vervangen moet worden, wordt enkel de kost hiervan aangerekend.

Tarief: €58,00/uur + verplaatsing à €1,4/km

Indien uw installateur geen onderhoud uitvoert aan onze toestellen, dan kan u beroep doen op de service van onze Sanutal technieker. Hier wordt op voorhand een vaste kost van €195,30 excl. BTW voor in rekening gebracht. Na het uitvoeren van een eerste onderhoud door ons, ontvangt u een verlenging van uw garantie met 1 jaar.*

Extra

Bij het invullen van dit formulier gebruiken we uw gegevens enkel om gevolg te geven aan uw vraag of opmerking. Bekijk ons volledige privacybeleid.