Sanutal CO2meter combo

Eigenschappen

De Sanutal 5-in-1 luchtkwaliteitsmeter (v2) beschikt over NDIR-sensoren om zowel de CO2, VOS, HCHO, temperatuur en luchtvochtigheid te meten.
Met dit meettoestel blijf je altijd op de hoogte van de verschillende luchtvervuiling-waardes in een ruimte.
De meter beschikt over de mogelijkheid om bekabeld of op draadloos te werken waardoor je deze eender waar kan ophangen of plaatsen.
Werkt gedurende 8 uren zonder kabel.

Sensoren:

  • CO2: Koolstofdioxide is onmisbaar, maar ook een schadelijke stof voor de gezondheid. Deze waarden kunnen stijgen door een toenamen aan mensen in een lokaal en te weinig ventilatie.
  • VOS: Vluchtige organische stoffen. Dit zijn stoffen die snel verdampen. Deze chemicaliën komen onder andere voor in bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen en verf.
  • HCHO: Formaldehyde is een kankerverwekkende stof die vaak wordt gebruikt bij de productie van onder andere textiel, meubilair en tabaksrook. Indien er binnen wordt gerookt zijn de HCHO-waardes mogelijk te hoog.

*1 jaar garantie

Belangrijk bij gebruik:

Het toestel is voorzien van een automatische kalibratie en zal zichzelf gedurende een bepaalde tijd kalibreren. Vervolgens zal het toestel automatisch de gemeten waardes weergeven.
Maak geen gebruik van dit toestel bij hoge temperaturen, hoge vochtigheidsgraad, vuile plaatsen of dichtbij sterk magnetische velden om foutieve waardes te vermijden.
Plaats het toestel niet in de regen of motregen om storingen aan het display screen, batterij, omkasting en sensoren te vermijden.