Belangrijk

  • De garantieperiode van een toestel kan maar éénmalig verlengd worden en het onderhoud hiervoor moet gebeuren binnen het jaar na opstart*
  • Indien u binnen een residentie met meer dan 3 woningen een onderhoud aanvraagt, dan ontvangt u een groepsprijs van €164,30 excl. BTW voor de onderhouden per woning.
  • Als u een interventie aanvraagt moet er altijd een aankoopbewijs voorgelegd worden om te kunnen controleren als het toestel nog onder garantie valt. Een toestel wordt geleverd met een garantieperiode van 24 maanden. Indien u dit niet kan voorleggen, dan wordt de productiedatum van het toestel genomen als referentiepunt van garantie.

Contactgevevens

Technische informatie

vb. 01/01/2021
Sanutal 00 t.e.m. 99

Aanvragen

Indien uw installateur geen onderhoud uitvoert aan onze toestellen, dan kan u beroep doen op de service van onze Sanutal technieker. Hier wordt op voorhand een vaste kost van €195,30 excl. BTW voor in rekening gebracht. Na het uitvoeren van een eerste onderhoud door ons, ontvangt u een verlenging van uw garantie met 1 jaar.*

Extra

Bij het invullen van dit formulier gebruiken we uw gegevens enkel om gevolg te geven aan uw vraag of opmerking. Bekijk ons volledige privacybeleid.